กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิวิชาหนังสือ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การส่งเสริมวัฒนธรรมหนังสือและระบบหนังสือของประเทศไทย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมวัฒนธรรมหนังสือและระบบหนังสือของประเทศไทย ระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิวิชาหนังสือ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมกุฎ อรฤดี เลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม