วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00  น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดนิทรรศการศิลปะ 7  รอบนักษัตร เนื่องในวาระอายุ 84 ปีของอาจารย์ปรีชา อรชุนกะ พร้อมด้วย นายสุลักษณ์  ศิวรักษ์ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ ศิลปิน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับนิทรรศการครั้งนี้นับเป็นการแสดงผลงานเดี่ยวครั้งที่ 16 ของ ปรีชา  อรชุนกะ ศิลปะร่วมสมัยแนวนามธรรม ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ที่มีการแสดงผลงานทั้งระดับชาติ และนานาชาติอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา

โดยครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานโดดเด่นทั้ง ในด้านเทคนิคจิตรกรรม และภาพพิมพ์ สีสันสดใส ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผ่านผลงานจำนวนกว่า 100 ชิ้น (ซึ่งบางชิ้นไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน) นำมาจัดแสดงให้ชม

ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นแรง บันดาลใจให้แก่เยาวชน ตลอดจนบุคลากรด้านศิลปะ ในการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปต่อยอดสร้าง องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยในอนาคต สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture