หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

The Queen’s Gallery

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ 2 ทศวรรษ จิตรกรไทย

25 ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

……………………………………………………………

กลุ่มจิตรกรไทย รวบรวมงานผลงานศิลปะกว่า 250 ชิ้น จากศิลปินอาวุโสตั้งแต่ อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์สมภพ บุตราช ฯลฯ ไปจนถึงศิลปินรุ่นใหม่จากโครงการดาวเด่นบัวหลวง รวม 77 ท่าน มาจัดแสดงเต็มพื้นที่สี่ชั้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่  20 ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

หลังจากที่โครงการวาดภาพ จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย ที่วัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน ได้เสร็จสิ้นลง (พ.ศ.2529 – 2535) ศิลปินอาสาสมัคร 4 ท่าน ได้แก่ สมภพ บุตราช  กิติศักดิ์ นวลลักษณ์  ประศาสน์ จันทร์สุภา และเริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล ได้รวมตัวกันจัดนิทรรศการ “4 จิตรกรไทย” ขึ้น โดยมีศิลปินรับเชิญ 2 ท่าน คือ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และปัญญา วิจินธนสาร ต่อมา ได้ชักชวนเพื่อนศิลปินมารวมกันในนามของกลุ่ม “จิตรกรไทย” โดยเปิดรับศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยซาบซึ้ง และตระหนักในความสำคัญของศิลปะไทยร่วมสมัย โดยนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นไปของสังคม ศิลปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมเผยแพร่สู่สาธารณะ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าสองทศวรรษ 

ในนิทรรศการ ได้รวบรวมผลงานของศิลปินในกลุ่มหลายท่านที่เคยได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา มาแสดงควบคู่กับผลงานใหม่ อีกทั้ง ยังจัดแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่โดดเด่นในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะไทย นิทรรศการครั้งนี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยสุนทรียรสควรค่าแก่การชื่นชม เนื่องด้วยเป็นการรวบรวมงานศิลปะไทยหลากหลายรุ่นไว้ได้มาก อย่างไม่เคยมีการมาก่อน 

ขอเชิญร่วมชื่นชมผลงานชิ้นเอก และพัฒนาการของงานศิลปะไทย ในนิทรรศการ 2 ทศวรรษ จิตรกรไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. 19:00 น. (ปิดวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง (เชิงสะพานผ่านฟ้า) กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร. 02-281-5360-1  

http://www.queengallery.org, https://www.facebook.com/queengallerybkk/

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

The Queen’s Gallery

Press Release

Two Decades of Thai Artists Group Exhibition

25 December 2020 – 14 February 2021

………………………………………………………………

The Thai Artists Group gathers over 220 artworks covering paintings and sculptures  by 77 artists ranged from renowned senior artists, such as Phong Sengking, Chalermchai Kositpipat, Panya Vijintanasarn and Sompob Budtarad, to young generation artists from Bualuang Rising Star Artis Project to be exhibited at The Queen’s Gallery on 25 December 2020 – 14 February 2021. 

After Mural Painting Project (1986-1992) at Buddhapateep Temple in London was finished, four volunteer artists: Sompob Budtarad, Kitisak Nualluck, Prasart Chansupa and Rearngsak Boonyavanishkul together with two guest artists: Chalermchai Kositpipat and Panya Vijintanasarn had organized “Four Thai Artists Exhibition”. Later, the Thai Artists Group was founded as more Thai artists were invited to join the group with the aim to encourage Thai people to appreciate and realize the importance of contemporary Thai art by presenting stories that reflect the social, arts and culture through art pieces and organizing art activities to public for more than two decades.

Specially, award-winning pieces since the year 1977 from Bualuang Paintings Contest created by the group members are also exhibited together with their new pieces and with those of emerging artists. This exhibition is therefore full of aesthetics that are worth admiring.

 Come to admire the masterpieces of art and the development of Thai art in “Two Decades of Thai Artists Group Exhibition” from now on to 14 February 2021 at The Queen’s Gallery, Ratchadamnoenklang Road, Bangkok. Open daily (closed on Wednesdays) from 10.00-19.00 hrs.

For further information, please contact: 

The Queen’s Gallery

Tel. 02-281-5360-1

E-mail: info@queengallery.org, https://www.facebook.com/queengallerybkk/