Saturday, June 3, 2023

IMG_0770

Most popular

ขอเชิญร่วมแบ่งปันความสุขกับ โครงการ ปันคลิป ปันสุข

          ขอเชิญชวนส่งคลิปวีดีโอเพื่อการร่วมสนุกกับกิจกรรม โครงการ ปันคลิป ปันสุข โดยมูลนิธิช่างเถิด   กติกาการร่วมสนุกโครงการ ปันคลิป ปันสุข ดังนี้ ร่วมทำคลิปวีดีโอสั้นๆจะเป็นคลิปแบบใดก็ได้ ไม่เกิน 1 นาที ที่เสริมสร้างรอยยิ้มในช่วงวิกฤตโควิด19 รูปแบบและเนื้อหาคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม, กิจกรรมสาธารณะกุศล, การพูดให้กำลังใจ ที่เสริมสร้างความสุข (จะต้องไม่เป็นคลิปวีดีโอที่ส่งเสริมความรุนแรง หรือส่งเสริมและการกระทำผิดกฎหมาย ) ...

entrance to an

error: Content is protected !!