นิทรรศการ “2 ทศวรรษ จิตรกรไทย” จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 – 14 ก.พ. 2564 ณ บริเวณชั้นที่ 1 – 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผ่านฟ้า กรุงเทพฯ

 

นับเป็นนิทรรศการครั้งใหญ่ของศิลปินกลุมจิตรกรไทย ที่ได้รวบรวมงานศิลปะจากศิลปินรุ่นใหญ่ตั้งแต่อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์สมภพ บุตรราช ฯลฯ ไปถึงศิลปินรุ่นเล็กที่ได้ร่วมโครงการจิตรกรรมบัวหลวงและดาวเด่นบัวหลวง เป็นจำนวนถึง 77 คน โดยที่งานของศิลปินแต่ละคนสามารถแสดงถึงความสำเร็จทั้งการรักษาเส้นทาง ตามอย่างไทยและการพัฒนาต่อยอดในเส้นทางมุ่งสู่สากลตามระยะของเส้นทางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้อย่างงดงามตลอดระยะเวลายี่สิบกว่าปี
นิทรรศการศิลปะสองทศวรรษจิตรกรไทยครั้งนี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยสุนทรียรสควรค่าแก่การดื่มด่ำ ด้วยเหตุที่เป็นครั้งที่รวบรวมงานศิลปะไทยไว้ได้มากอย่างไม่เคยมีการมาก่อน และอาจไม่มีโอกาสรวบรวมงานศิลปะไทยได้มากเท่านี้อีกในอนาคต