วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ มาม่วนกั๋นในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา ภาคเหนือ ณ โรงละครศิลป์ศาลา และบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป มาเที่ยวงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ โรงละครศิลป์ศาลา และบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภายในงานม่วนไปกับ การแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ งานหัตถกรรม และสินค้าทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงจัยยะสะบัดล้านนาเจิง ลิเก รำโนรา อีสานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Bian Lian กีตาร์ลายไทย ถวยฟ้าเอิ้นฝน ม้งจ้อเก้อัวเน้ง ตำนานหลวงพ่อพุทธชินราช พิษณุโลกรุ่งเรือง การขับซอเข้าวงปี่จุม และสดุดีวีรกษัตริย์ผู้กล้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีย่อย อาทิ ระบำมังคละนารี ฟ้อนดอกกาสะลอง ระบำเกี่ยวข้าว เพลงพื้นบ้านเพลงฉ่อย และพิษณุโลกวิมานสวรรค์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิต อาทิ อั่วบักเผ็ด จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง จ.อุตรดิตถ์ แกงเขียวหวานกล้วยไข่เมืองกำแพง จากชุมชนสืบไทยชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชร หมูสะเต๊ะย่านเก่าวังกรด จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร กล้วยตาก จิราพร จาก จ.พิษณุโลก กระเป๋าจากผ้าทอ จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ แปรรูปผ้าทอพื้นบ้าน จากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดโฆษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และการสร้างพระพุทธรูป จากโรงหล่อพระบูรณะไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเจิญจวนป้อ แม่ ปี่ น้อง ตี้สนใจเข้าฮ่วมงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา ภาคเหนือ ณ โรงละครศิลป์ศาลา และบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันตี้ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม นี้เน้อเจ้า และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th , เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม