สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมนิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง”

โดย ผศ.เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

*พิธีเปิดนิทรรศการ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้เข้าชมฟรี

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อังคาร – อาทิตย์

เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)