ปณิธาน ของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
3 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ Aspiration: ปณิธาน ของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นำเสนอผลงานศิลปะที่ศิลปินเคยสร้างสรรค์ไว้ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการแสดงผลงานย้อนหลัง (Retrospective) เพื่อบอกเล่าถึงทิศทางการทำงานตั้งแต่หลักไมล์เริ่มต้นในราวปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นช่วงที่ศิลปินมีแนวทางการสร้างงานแบบเหมือนจริงในเชิงธรรมศิลป์ จากนั้นจึงก้าวเข้าสู่ช่วงพัฒนาการของรูปแบบงานนามธรรมที่สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวศิลปินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนกระทั่งนำมาสู่การคลี่คลายรูปแบบการสร้างงานแบบเหมือนจริงทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และก่อให้เกิดการสร้างพระพุทธปฏิมา ในเวลาต่อมา

ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาสอนอยู่ที่นี่นานกว่า 26 ปี จนกระทั่งตัดสินใจออกมาเป็นศิลปินอิสระเพื่อใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ได้อย่างเต็มที่ ผลงานของเขามีแนวทางที่ชัดเจนอยู่ในรูปแบบธรรมศิลป์ หมายถึง งานศิลปะที่มีธรรมะ มีความเป็นธรรมชาติของมนุษย์แฝงอยู่ในคติความเชื่อแห่งพระพุทธศาสนา ผลงานส่วนใหญ่มีความละเอียด ประณีตบรรจง แสดงให้เห็นถึงทักษะความเชี่ยวชาญในการสร้างงานแบบเหมือนจริง นอกจากนั้นยังมีลักษณะเด่นจากการใช้รูปทรงเชิงสัญลักษณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาในผลงานได้อย่างกลมกลืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
Line ID: ardelgallery / Instagram: ardel_gallery

————————————–

ASPIRATION
By Thongchai Srisukprasert
December 3, 2020 – January 10, 2021
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

ASPIRATION is a collection of art by Thongchai Srisukprasert from the beginning of his career until now. Presenting through a retrospective style, the direction of the show starts from the first mileage around 1981 when the artist employed a realistic approach to his Buddhist art. He then developed his art into the abstract realm that brought him reputation and became his artistic identity ever since. It eventually led to the unraveling of the creation of realistic work, including painting, sculpture, and Buddha image.

Thongchai Srisukprasert was a lecturer at the Department of Thai Arts, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. He had taught there for over 26 years before deciding to take a path of freelance artist aiming to devote his time to create art. His work has a clear approach in the form of Dharma art, meaning that there is Dharma in his art and a human nature hidden in the beliefs of Buddhism. Most of his work is meticulous with skillful realistic technique. In addition, symbolic shapes are also the highlight in his art pieces applied to narrate stories and content in the work seamlessly.

For more information, please contact at the number: 0-2422-2092
Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs.
Sunday at 10.30 – 17.30 hr. (Closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
Line ID: ardelgallery / Instagram: ardel_gallery


ARDEL Gallery of Modern Art
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
Tel: 0-2422-2092 Fax : 0-2422-2091
E-mail : ardelgallery@gmail.com
Website : www.ardelgallery.com
Open hour : 10:30~19:00 hrs.(Closed on Monday)