เรียนเชิญทุกท่าน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปิดนิทรรศการเดี่ยว Expected Unforeseen
โดย วิชญ มุกดามณี ที่ 333 Anywhere เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

“Expected Unforeseen”
โดย วิชญ มุกดามณี / By Vichaya Mukdamanee

November 7-30, 2020
Opening Reception: Saturday, November 7, 2020 at 6 PM

At 333 ANYWHERE
Warehouse 30, 52-60 Captain Bush LN, Bangrak, Bangkok 10500
Open Every Day 11 AM – 7 PM

Facebook: 333anywhere
Instagram: 333anywhere