สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์และสาขาภาพถ่าย)

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ลงทะเบียน เวลา 16.00 น.

นิทรรศการสาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 208 ชิ้น และสาขาภาพถ่าย จัดแสดงผลงานจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” จำนวน 1,101 ภาพ โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2093755 , 02-2093757