ขอเรียนเชิญทุกท่าน ชมนิทรรศการศิลปะกรรม 2020 “อัตตสิปปะ”
ณ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน
ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
– มีการเสวนา เรื่องศิลปะในยุค New Normal
– ผลงานจากศิลปินเมืองละโว้ และจากศิลปินรับเชิญ

**ติดตามและมาเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะกรรม 2020 “อัตตสิปปะ” ณ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน