……มนุษย์ปรารถนาในสิ่งอันเป็นสมมุติ สิ่งสมมุติทั้งหลายดุจดั่งเครื่องอำพราง เครื่องพรรณธนาการชีวิต เป็นสิ่งที่ปิดบังสาระความจริงที่เปลี่ยนแปลง เกิดขั้น ตั้งอยู่ และดับไป

“สมมติสัจจะ” โดย พายุ แฝงทรัพย์
1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
People’s Gallery ห้อง P1

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 บน People’s Gallery ชั้น 2
– จำกัดจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการตามขนาดของแต่ละห้อง โดย ห้อง P1 เข้าชมทุกขณะได้ไม่เกินห้องละ 5 คน ห้อง P2 และ P3 เข้าชมทุกขณะได้ไม่เกินห้องละ 10 คน
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้ใช้บริการท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

“Humans crave for assumptions as though those were camouflages, fetters and handcuffs to conceal the true essence of life-changing reality in the rule of happening, existing and ending.”

“Supposing thing is the truth” By Payu Fangsup
1 October – 1 November 2020
People’s Gallery (P1)

Precautionary measures to minimize the spread of COVID-19 for the People’s Gallery on 2nd floor.
– The number of visitors entering each exhibition room is limited according to the size of each room. ( P1 room: limited to 5 visitors at a time, P2 and P3 rooms: limited to 10 visitors at a time)
– Face masks must be worn at all times.
– Keep at least 1.5 meters distance from other visitors.

Cr. #bacc
#Peoplesgallery #yourbacc #bangkokartandculturecentre