สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล”

2057

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล”

…………………………………………………………………

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล” ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ทั้งนี้ สามารถรับชมนิทรรศการเสมือนจริงได้ที่เว็บไซต์ >>> https://bit.ly/3fWs2Ye