วันนี้คุณโยทะกาจุลโลบล ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบรรณาธิการบริหาร บริษัท Great Stars Digital เป็นตัวแทน มูลนิธิช่างเถิด และคณะผู้บริหาร บริษัท Great Stars Digital รวมถึงเป็นตัวแทน ศิลปินและนักสะสมที่สนับสนุนเพจ Great Stars Art Merit เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120,000 บาท โดยมีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งมูลนิธิช่างเถิดได้มีดำเนินการในการมอบทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ขออนุโมทนาบุญให้กับผู้สนันสนุนทุกท่านค่ะ

 

 

ทุนการศึกษา #มูลนิธิช่างเถิด #กองทุนช่างเถิด #ทุนการศึกษา #คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร