Tuesday, February 25, 2020

DSCF3025

Most popular

กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ดังนี้ ๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔...

steams into

error: Content is protected !!