Sunday, March 26, 2023

DSCF2984

Most popular

กำหนดการงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

กำหนดการงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร บ้านป่าเมี่ยง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ............................................................................................................................ พิธีภาคเช้า กิจกรรมช่วงที่ 1 พิธีทำบุญตักบาตร 8:08 น.  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร กิจกรรมช่วงที่ 2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 9:09 น.  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำโดยเจ้าคณะอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย - พิธีเจิมมงคล ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียรโดยพระเมธีวชิโรดม         ...
error: Content is protected !!