Friday, October 18, 2019

DSCF2946

Most popular

สิ้นแท้  ประกาศวุฒิสาร  ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างภาพยนตร์สาวเครือฟ้าอันโด่งดัง

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า นายแท้  ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลาประมาณ  ๑๘.๐๕ ณ โรงพยาบาลรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. เนื่องจากหัวใจวาย สิริรวมอายุ ๑๐๐ ปี...
error: Content is protected !!