Tuesday, December 11, 2018

20157916_10155580244289038_2283202051348407019_o

Most popular

“ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik) ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น และนิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ...
error: Content is protected !!