Friday, December 9, 2022

20139724_694026707449114_4137929120954063338_n

Most popular

วธ.ร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเสวนาด้านภาพยนตร์ดัน soft power

วธ.ร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเสวนาด้านภาพยนตร์ดัน soft power ไทยแข่งขันเวทีโลก เผยข้อมูลผลงานวิจัยฯ OCC ในปี 2564 คนไทยเป็นสมาชิกถึง 11.3 ล้านคน มีผู้ให้บริการ OCC ลงทุนในคอนเทนต์ไทยถึง 3,700 ล้านบาท คาดว่าปี 2565 เพิ่มเป็น 5,300 ล้านบาท วันที่ 15 กันยายน...
error: Content is protected !!