Tuesday, October 16, 2018

20121219_10155580244619038_6968470609515092513_o

Most popular

ประกาศแล้ว 17 ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560

19 ม.ค. 61 – ที่ห้องประชุม ๓๐๑  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๗ คน ดังนี้ ๑. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน...
error: Content is protected !!