ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง

กับอาจารย์​ที่เคารพนับถือศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี (ศิลปิน​แห่งชาติ)​

ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว
ในเช้าวัน
อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เพิ่มเติมข้อมูล

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี

วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ศาลา 1

วันที่ 7 มิถุนายน 2563
ประชาชนทั่วไปรดน้ำศพ เวลา 17.00 น.
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 18.30 น.
และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2563
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.30 น.

วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2563
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.30 น.

ลิ้งค์ข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/GreatStarsArtMerit/posts/?ref=page_internal