ขอเชิญทุกท่านเข้าชม นิทรรศการศิลปะ
“อาจารย์เฉลิมชัย และ ครอบครัว”
ณ หอศิลป์ แทนคุณ, วัดร่องขุ่น (เข้าชมฟรี)
จ. – ศ. 8.00 น. – 17.00 น.
ส. – อ. 8.00 น. – 17.30 น.
พักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น.

“Master Chalermchai Kositpipat and his family” Art Exhibition
(Free Admission) @Tankhun Art Gallery, White Temple.
Mon. – Fri. 08.00 am. – 05.00 pm.
Sat. – Sun. 08.00 am. – 05.30 pm.
Lunch break 12.00 am. – 01.00 pm.

วัดร่องขุ่น – Wat Rong Khun – White Temple , Chiang Rai , Thailand
Cr. Man Stunt Man