Monday, June 5, 2023

IMG_0761

Most popular

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “La Famille De Lawan Upa-In” โดย อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ "La Famille De Lawan Upa-In" นิทรรศการจัดแสดงผลงานรูปเหมือนบุคคลในครอบครัวของอาจารย์ลาวัณย์ ผลงานทุกชิ้นล้วนบอกเล่าเรื่องราวของชีวิต ย้อนไปถึงวัยนักศึกษา การเป็นศิลปินเขียนรูป และการสร้างครอบครัวร่วมกันของอาจารย์สมโภชน์และอาจารย์ลาวัณย์ "La Famille De Lawan Upa-In" เปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมนิทรรศการฟรี ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม...
error: Content is protected !!