นักศึกษาจิตรกรรม รวมพลังวาดภาพในหลวง ร.9 ชุดใหม่ นำตั้งแสดงตรงข้ามพระบรมมหาราชวังนครปฐม

– นักศึกษาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมพลังวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 เปลี่ยนแทนชุดเดิม ที่ติดตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าช้าง ฝั่งตรงข้าม พระบรมมหาราชวัง เป็นการถวายงานครั้งสุดท้ายก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิง

วันนี้(30 ก.ย.) ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม กลุ่มนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ชั้นปีที่ 3 ได้ใช้เวลาวันหยุดและหลักเลิกเรียน ทำการรวมพลังกันลงมือวาดภาพที่มีคุณค่าต่อจิตใจของพสกนิกรชาวไทย นั่นคือ ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ภาพ ขนาด 2คูณ 3 เมตร

โดยแต่ละภาพและเป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องานศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยเน้นป็นสีเอิร์ทโทน ทั้งหมด ซึ่งแต่ละภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต่างได้นำแรงบันดาลใจจากความทรงจำที่ดีของพ่อหลวง มาถ่ายทอดผ่านปลายพู่กันและแปรงสี อย่างตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อจะนำไปติดตั้งแทนแผ่นภาพชุดเก่าที่มีความชำรุดเนื่องจากตั้งแสดงอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง สถานที่ตั้งพระบรมศพ

ตัวแทน นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า การได้มาวาดภาพครั้งนี้ รู้สึกภาพภูมิใจมาก โดยได้น้อมนำพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน หลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงแสดงให้โลกได้เห็นแล้วว่าทรงมีความปรีชามาก ๆในทุก ๆด้าน ทั้งการศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยการวาดภาพส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยทุกคนจะร่วมกันใครว่างละลงมาช่วยกันวาดภาพ ในช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุด ตลอดเวลา ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นศิลปินต้นแบบ ในส่วนที่ตนเห็นคือความตั้งมั่งพระทัยในการทำงาน โดยสิ่งนี้คือแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านศิลปะของตนเอง

“การได้วาดภาพครั้งนี้มีความภาพภูมิใจมากที่ได้ทำงานนี้และเป็นภาพชิ้นสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมีการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งทุกครั้งที่ลงมือวาดก็มีความรู้สึกมีพลังและไม่เหน็ดหนื่อย พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในด้านศิลปะ เคยเห็นชิ้นงานของพระองค์ ซึ่งมีชิ้นไม่ใหญ่มาก แต่เมื่อได้ชมกลับรู้สึกมีพลังที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพในดานศิลปะอย่างแท้จริง”

ขณะที่ในพื้นที่ ภายในอาคาร ที่ art gallery ยังคงมีการจัดแสดงผลงานที่แสดงถึงแรงบันดาลใจ จากศิลปินชื่อดังทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทั้งภาพวาด ภาพถ่าย งานพิมพ์ งานปั้น งานปัก ภายใต้ชื่อ ส่งเสด็จ In Loving Remembrance ซึ่งเป็นการแสดงผลงานจากแรงบันดาลใจ ที่ส่งถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยกเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นงานที่วิจิตรและสวยงาม หาชมได้ยาก ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 16ตุลาคม นี้