นิทรรศการไทยเทพในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานศิลปะ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย โดย เป็นผลงานอันทรงคุณค่า จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส รวมถึงศิลปินในตำนานที่เสียชีวิต สำหรับคำว่า “ไทยเทพ” นั้น มาจากการที่ได้เห็นการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแต่ละท่าน ล้วนแล้วแต่มีระยะเวลายาวนานและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปและบุคคลในวงการศิลปะ ถึงฝีมือและชื่อเสียง ดังนั้นคงปฏิเสธไม่ได้กับคำว่าไทยเทพ ซึ่งหมายถึงศิลปินไทยที่มีฝีไม้ลายมือขั้นเทพ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติและการอนุเคราะห์นำผลงานมาจัดแสดง จากทั้งศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโส รวมถึงทายาทของศิลปินที่เสียชีวิตแล้ว และนักสะสมผู้มีชื่อเสียง โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโส ที่ร่วมในการแสดงนิทรรศการทั้งนี้ จำนวน 16 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พุทธศักราช 2541, ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2544, อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2553, อาจารย์ชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2561, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2550, ศิลปินชั้นเยี่ยม ภาพพิมพ์ พุทธศักราช 2552, ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2551, อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2560 ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555, ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2561, อาจารย์สุเชาว์ ศิษย์คเณศ, อาจารย์อาทร จุลโลบล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์, รศ.สรรณรงค์ สิงหเสนี, อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, ผศ.เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์, จำนวน 26 ชิ้นงาน

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานเป็นที่ยอมรับ ในวงการศิลปะทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงนักสะสมโดยผลงานที่ได้คัดเลือกมาจัดแสดงในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่หาชมได้ยาก เป็นผลงานที่ทรงคุณค่า บางชิ้นงานเป็นผลงานในประวัติศาสตร์ หรือเป็นผลงานสมัยที่ท่านยังศึกษาอยู่ นอกจากนั้นก็มีผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ดังงานนิทรรศการในครั้งนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีใจรักในด้านศิลปะ ทั้งนักสะสมเอง หรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้มีโอกาสมาศึกษาถึงผลงานศิลปะต่าง ๆ เหล่านี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อคนในวงการศิลปะ ของประเทศไทย และจะเป็นการจดบันทึกหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง กับการรวบรวมผลงานที่ทรงคุณค่าในครั้งนี้

โยทะกา จุลโลบล
ภัณฑารักษ์

 


 

 

ดาวน์โหลดสูจิบัตรนิทรรศการไทยเทพ 2019