New Hope Arts Exhibition

นิทรรศการศิลปะที่รวบรวมผลงานของเหล่าศิลปินอาชีพ ศิลปินรุ่นใหม่ และกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ฝีมือเยี่ยมที่กำลังจะกลายเป็นศิลปินในอนาคต มาแสดงผลงานร่วมกัน

เปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.

และจัดแสดงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

ณ โซนเอเทรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโชว์ดีซี

ขอกราบเรียนเชิญท่านนักสะสม ผู้ติดตามเพจ และผู้สนใจในงานศิลปะทุกท่านนะครับ

The Arts of Exhibition that the showing of The Arts of many professional artists and new artists in The Exhibition. And the new artists are being become to the professional artists in the future. Which the arts are put together in the exhibition.

The Exhibition​ open on Saturday 18th, January 2020 (06.00pm.) to Sunday 1st, March 2020.

At SHOW DC, Atrium ​zone, 1st floor.

We respectfully invited to The Art collectors and who are interseting in The Arts to visit in The Exhibition.

#Art #ArtExhibition
#NewHope​Arts​Exhibition
#The_Arts_Club_Bangkok
#18Jan2020SHOWDC #SHOWDC