#ห่มรักให้ใจอุ่น Season 9 ครั้งที่ 16

ลงพื้นที่ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
และ อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. บ้านห้วยเดื่อ
2. บ้านป่าตึง
3. บ้านผาหินลาดใน
4. บ้านผาหินลาดนอก
5. บ้านห้วยทรายขาว
6. บ้านห้วยทรายขาวน้ำตก
7. บ้านสิบหลังอาข่า
8. บ้านแม่ปูนหลวงเก่า
9. บ้านแม่ปูนหลวงใหม่
10. บ้านสากุลา
11. บ้านอาบอลาชา
12. บ้านอาบอเน
13. บ้านขอม่วง
14. บ้านป่าหญ้าไทร
15. ร.ร.แม่ปูนหลวง

รวมประชากรทั้งหมด
ประมาณ 1,500 ครัวเรือน

คุณหนาวมั้ย? คุณจะเลือกใส่เสื้อตัวไหนดี? แต่คุณรู้มั้ยว่า ผู้ประสบภัยบนดอย บางครอบครัวมีผ้าห่มแค่ผืนเดียว เวลาหนาวต้องเสียสละห่มให้ลูกก่อน แล้วตัวเองก่อไฟผิงเอา… พวกเราก่อตั้งโครงการ “ห่มรักให้ใจอุ่น” ขึ้นมาเมื่อ 9 ปีที่แล้ว โดยตั้งใจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาน โดยการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลร่วมกับ ชุมชน อบต เทศบาล ว่ามีจุดไหนที่ยังขาดแคลนจริงๆ อะไรคือสิ่งจำเป็นเร่งด่วน จากนั้นรวบรวมของบริจาค เสื้อผ้าเครื่องกันหนาว อาหาร ยารักษาโรค ก่อสร้างระบบน้ำ จัดหาอุปกรณ์การเรียน มอบทุนทรัพย์ รวมไปถึงการช่วยเหลือเหตุการฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ้าน ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกๆปีเส้นทางที่เราเดินทางลำบากมากต้องใช้รถ 4X4 ลงพื้นที่ เหตุผลที่เราต้องลุยเข้าไปเพราะผู้ประสบภัยไม่สามารถลงมารับของ่ได้ ต้องใช้เวลาเดินเท้าเป็นวันและส่วนใหญ่จะเป็นคนชราและเด็ก นับตั้งปีแรกจนถึงปัจจุบัน เราช่วยเหลือไปกว่าแสนครอบครัวและ เป็นที่รู้กันดีว่า ในเดือนธันวาคมของทุกปี เราจะออกไป ช่วยกัน แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย เพราะทุกคนคือคนไทย เหมือนกันอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน และรักพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน

#ร่วมบริจาคและสมทบทุนได้ที่# “โครงการห่มรักให้ใจอุ่น โดย นายดอยธิเบศร์ ดัชนี” ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีเลขที่ 677-234244-1 สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย “ยากแค่ไหนเราก็จะไปให้ถึง”

ปล.เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านบริจาคมา จะนำมาใช้ซื้อผ้าห่มและอาหารสำหรับบริจาคเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อห่มรัก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมเป็นคนออกเองทั้งหมด โดยไม่เคยนำเงินบริจาคมาใช้นะครับ

มาร่วมห่มรักให้ใจอุ่นไปพร้อมกัน
แล้วพบกัน 14-15 ธันวาคม 2562