มอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา “คุณโยทะกา จุลโลบล” ภัณฆรักษ์โครงการ Great Star Charity ผู้จัดการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ดำเนินรายการ Great Star Art Show ได้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักข่าวบันเทิงและศิลปะแบบครบวงจร นอกจากนั้นแล้วยังเป็นตัวแทนศิลปิน และนักสะสมที่สนับสนุนโครงการ Great Star Charity มอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” จากมูลนิธิ “ช่างเถิด” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาศิลปะที่เรียนดีและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินในอนาคต โดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTTISTIC มูลค่า 5,000 บาทให้แก่ นักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยนักศึกษาที่ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้
1.นายวัชรนนท์ สินวราวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
2.นายเจนณรงค์ แคะมะดัน นักศึกษาชั้นปีที่ 5
3.นางสาวคนัมพร พันธุ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
4.นางสาวปรัชญา เจริญสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 5

นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับวงการศิลปะ ที่มีผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กนักศึกษาศิลปะ มีทุนทรัพย์ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพื่อต่อยอดในวงการศิลปะในอนาคต