ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ร่วมวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ความยาว 9 เมตร รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม 2562 ณ ขัวศิลปะเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ศิลปินสมาคมขัวศิลปะเชียงราย เริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช 2562

ภายใต้กิจกรรม “สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” ทั้งนี้กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2562 เป็นการร่างภาพเตรียมความพร้อม ขนาดความยาว 9 x 1.29 เมตร ด้วยเทคนิคผสมบนกระดาษ ใช้เวลาในการสร้างสรรค์จำนวน 9 วัน ณ โถงล่างขัวศิลปะ (โดยตัวแทนศิลปินขัวศิลปะ) และจะมีกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวแสดงภาพวาดขนาด 9 เมตร ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น พร้อมทั้งนิทรรศการศิลปะเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 -31 ตุลาคม 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญยลักษม์ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ระหว่างมีการวาดภาพ ณ ขัวศิลปะ อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะในฐานะตัวแทนศิลปินเชียงราย ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา สามารถมาร่วมให้กำลังใจศิลปินที่วาดภาพได้ตลอดเวลา ณ ขัวศิลปะ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 166623