มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญร่วมชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพ จากเวทีประกวดที่เก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย มาตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 41” ประจำปี 2562 ได้รวบรวมผลงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทมาจัดแสดง ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย ประกอบด้วยผลงานที่ชนะรางวัล 9 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงอีก 47 ชิ้น รวม 56 ชิ้น ระหว่าง 30 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งหลังสิ้นสุดนิทรรศการ ผลงานทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดง ณ หอศิลป์ตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป