Thursday, October 6, 2022

Steven Dixon_ Concrete No. 2_ 2015_ Photogravure_ 36.5 x 50.5 cm

Most popular

New Hope Arts Exhibition

New Hope Arts Exhibition นิทรรศการศิลปะที่รวบรวมผลงานของเหล่าศิลปินอาชีพ ศิลปินรุ่นใหม่ และกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ฝีมือเยี่ยมที่กำลังจะกลายเป็นศิลปินในอนาคต มาแสดงผลงานร่วมกัน เปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. และจัดแสดงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 1...
error: Content is protected !!