นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์

“DEPARTURES: Masterpieces of Contemporary Canadian Printmaking”

โดย 17 ศิลปินชาวแคนาดา ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2560

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)