“สุดฟากฟ้า มหาราชินี”   โดย พิษณุ ศุภนิมิตร   26 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. 
นิทรรศการ “สุดฟากฟ้า มหาราชินี” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ด้วยแรงบันดาลใจจากความจงรักภักดี ความเคารพรัก เทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงเคยเสด็จเยือน หรือมีบริบทเกี่ยวโยงในความหมายที่ดีงามกับพระองค์ท่าน โดยผสานรวมภาพทิวทัศน์ธรรมชาติและสถาปัตยกรรมเข้ากับภาพสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญของแต่ละสถานที่ ภายใต้องค์ประกอบที่งดงาม ร่มเย็น และสุขสงบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art 

——————————————————–

On the Horizon: the Journey of the Queen”
By Pishnu Supanimit September 26 – October 27, 2019 At ARDEL Gallery of Modern Art  (Boromrachachonnanee Road)
Opening Reception : Thursday, September 26, 2019 at 6.30 PM

The exhibition “On the Horizon: the Journey of the Queen” by Pishnu Supanimit presents woodcuts and silkscreen prints inspired by the loyalty and love for His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. The artist applies religious places and famous tourist attractions that the two monarchs have visited or other important spots that has displayed decent meaning relatable to them. The works are the combination of nature, architecture and the significance of each place with the beautiful and calm elements.
For more information, please contact at the number: 0-2422-2092 Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs.  Sunday at 10.30 – 17.30 hr. (Closed on Monday) Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art