Thursday, October 6, 2022

IMG_0465

Most popular

เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศหลังเสร็จพระราชพิธี วันที่ 2-30 พ.ย. ให้เข้าชมรอบละ 5 พันคน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 2 -30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. เบื้องต้นจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ รอบละ 5,500 คน รองนับประชาชน ได้วันละ 104,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มภิกษุ สามเณร...

ATTA

error: Content is protected !!