กิจกรรมต่อเนื่อง หลังเปิดนิทรรศการ “มายา”เริ่ม 4 -13 ตค.ทุกวัน เวลา 14.00-16.00น.วันละ 50 ที่ 

สถานที่ในบริเวณ นิทรรศการ “มายา” ฟรีค่ะ (smiley face)แต่ต้องลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้ามาก่อน เผื่อมีผู้สนใจเข้าร่วม เชิญนะคะ (LINE messenger)