ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายนนึ้ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางศิลปะ โดยนักสะสมชั้นนำตัวแทนสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย อาทิ รศ.ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวย ,คุณศรัญย์ ภัทโรพงศ์ และคุณอดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์ ในงาน Great Stars Charity 2019 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น. ชั้น 23 ห้อง M4 โรงแรม Centara Grand At Central World