Monday, June 21, 2021

IMG_0497

Most popular

Great Stars Digital ส่งมอบผลงานภาพพิมพ์ ให้นางเอกสาว “จีน่า ซาลาส” จาก ดวงใจในไฟหนาว ทางช่อง...

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา “คุณโยทะกา จุลโลบล” ภัณฑารักษ์ โครงการ Great Stars Charity ผู้จัดการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  และ ผู้ดำเนินรายการ Great Stars Art Show  เป็นตัวแทนจาก Great Stars Digital ส่งมอบผลงานภาพพิมพ์...
error: Content is protected !!