พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 2019 เวลา 20:00 น.

Next Saturday (September 14th) is Virgo art exhibition. This is a group art exhibition by 8 Thai artists with inspiration of the Virgo month and madden muse.

Virgo – the paintings of Maiden.
Group art exhibition by

Palut Marod พลุตม์ มารอด
Kitikun Mankit กิติคุณ หมั่นกิจ
Prang Jorakhet ปรางค์ จรเขต
Narakorn Sittites นรากร สิทธิเทศ
Patanapong Tongting พัฒนพงษ์ ทองติง
Watcharakoranan Panya วัชรกรนันทน์ ปัญญา
Sirirath Chumyen ศิริรัตน์ ชุ่มเย็น
MUS

Opening reception on September 14, 2019 at 20:00
From September 14 – October 9 2019.

“Virgo”
นิทรรศการกลุ่ม โดยศิลปินทั้ง 8 ท่าน
ที่ Sathorn 11 art space
พิธีเปิด วันเสาร์ 14 ก.ย. 2019 เวลา 20:00 น.
จัดแสดง 14 ก.ย. – 9 ต.ค. 2019

ตามตำนานกรีกกล่าวไว้ว่า มีธิดาของซูสนามว่า เทพธิดาแอสเตรีย ซึ่งเป็นเทพแห่งพรหมจรรย์และความยุติธรรม แอสเตรียเชื่อว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความยุติธรรม เธอปรารถนาที่จะให้โลกสงบร่มเย็น แต่มนุษย์กลับรบราฆ่าฟันกัน เมื่อความยุติธรรมหายไปจากโลกเหลือแต่ความผิดหวัง แอสเตรียจึงหนีขึ้นไปอยู่บนฟ้าในฐานะกลุ่มดาวแห่งราศีกันย์ (Virgo) หรือหญิงพรหมจารี ซึ่งเธอจะปรากฏกายให้เห็นเฉพาะผู้ที่ที่รักและใฝ่หาสันติภาพกับความยุติธรรมเท่านั้น

Event page : https://www.facebook.com/events/407178489930843/?ti=cl