ห้ามพลาด!!!!!!

? #พิธีเปิด15กันยายนนี้
(For English please scroll down.)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 36
มนุษย์ / โลก

นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 9.30 น.
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

(นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562)
ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

…………………
.
?#OpeningOn15Sep!! WELCOME!!!

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Cordially Requests the Pleasure of Your Presence at the Opening Ceremony of

Anthropocene
The 36th Art Exhibition
by Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University

The Opening Ceremony will be presided over by
Mr. Chuan Leekpai
President of the House of Representatives

On 15th September 2019 [Silpa Bhirasri Day] at 9.30 a.m.
At H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery,
The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhorn Pathom

[The exhibition will be on view from 15th September 2019 – 31st October 2019]
Open: Mondays – Saturdays, 9.00 am – 4.30 pm
Closed on Sundays and Public Holidays