สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “ART EXHIBITION คนร่วมสมัยหัวใจอาร์ต”

9-20 กันยายน2562

พิธีเปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่9 กันยายน2562 เวลา15.00 เป็นต้นไป

(ประธานในพิธีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)

ณชั้น1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพฯ

เปิดให้ชมเวลา10.00 – 19.00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ข้อมูลเพิ่มเติม

02-2093754 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#OCAC #fund.ocac  #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย