Wednesday, December 7, 2022

กราบ สักการะ – Prostration_03

Most popular

วธ. ขับเคลื่อน Soft Power ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน

วธ. ขับเคลื่อน Soft Power ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไทย ด้วยศิลปะร่วมสมัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท...
error: Content is protected !!