“กราบ สักการะ”  โดย ถาวร โกอุดมวิทย์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 22 ตุลาคม 2560  ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน