อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรีจะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ

อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้

โดยสุจิตราพาหุการณ์

ระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการ “อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้” นำเสนอผลงานจิตรกรรมลายทองภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ซึ่งประกอบสัมมาอาชีพในท้องทะเลโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ฤดูกาล และความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในธรรมชาติ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ร่องรอยของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เรือ แห เชือก ฯลฯ สื่อสัญลักษณ์ของวัตถุปัจจัยที่มีความหมายต่อการดำรงชีวิต ลวดลายประดับประณีตบรรจงสื่อแสดงรากฐานทางวัฒนธรรมอันสืบเนื่องยาวนานมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สุจิตราเป็นศิลปินหญิงสาวจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานจิตรกรรมลายทองของเธอได้รับการผสมผสานระหว่างจิตรกรรมลายทอง ลายกำมะลอ ลายรดน้ำแบบโบราณ และงานจิตรกรรมเคลือบเงา (Lacquer work) นอกจากนั้นยังมีการประดับมุกและการนำวัสดุอื่น ๆ จากท้องทะเลมาประกอบรวมเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อสื่อความในฐานะสัญลักษณ์ของวัตถุที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงของชาวประมง

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
โทร: 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com
Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery


ARDEL’s Third Place Gallery will host the following art exhibition :

“The Identity of the South”
By Sujittra Pahukan

September 3 – October 12, 2019
At ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor soi 10)

The exhibition “The Identity of the South” presents lacquer works that depict the life of anglers in the south of Thailand. Their lives depend on the abundant resources of the sea, seasons, and changes in nature. The things they use in everyday life like a boat, fishing net, rope, etc., are integral part of their living, while the delicate patterns render culture that has been deep-rooted in society from the past to the present.

Sujittra is a female artist from Nakhon Si Thammarat province. She graduated with a bachelor and master’s degree in visual art (Thai art) from the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. Her lacquer works are the combination of various traditional techniques such as the use of gold leaves, Lai Khammalor, Gilded Black Lacquer, and lacquer work. Nevertheless, the artist also employs the mother of pearl and other materials from the sea to highlight such local objects found in the real life of these fishermen.

ARDEL’s Third Place Gallery hours; Monday – Saturday: 10 am – 6 pm (closed on Sunday)

For more information, please contact;
ARDEL Gallery of Modern Art HQ : 02-422-2092 Fax: 02-422-2091
on Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs. and Sunday at 10.30 – 17.30 hrs. (closed on Monday)
website: www.ardelgallery.com
Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery