?ภาควิชาจิตรกรรม และหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ

?ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ” PAINT-ING 2019 จิตร-กรรม 2562 “

?นิทรรศการศิลปกรรมโดยนักศึกษาภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

⛔️9 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562⛔️

?พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

?เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ชมฟรี
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

?สอบถามเพิ่มเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/