🎊ภาควิชาจิตรกรรม และหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ

🙏ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ” PAINT-ING 2019 จิตร-กรรม 2562 “

🎈นิทรรศการศิลปกรรมโดยนักศึกษาภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

⛔️9 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562⛔️

🔥พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

🌈เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ชมฟรี
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

📱สอบถามเพิ่มเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/