Sunday, March 26, 2023

IMG_0196

Most popular

ตำนานบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

หากกล่าวถึงผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับวงการศิลปะไทย และทำให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคปัจจุบัน แน่นอนว่าทุกคนจะต้องนึกถึงตำนานแห่งศิลปะร่วมสมัยอย่าง ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งวิทยาลัยศิลปากร ผู้เป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ศ. ศิลป์ พีระศรี ถูกยกให้เป็นปรมาจารย์ทางศิลปะอย่างแท้จริง เป็นผู้รอบรู้วิทยาศิลปะทุกประการ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเมือง สุนทรียภาพ ความงาม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงวิทยาศาสตร์ ศ. ศิลป์ พีระศรี ได้แสดงฝีมือประติมากรรมที่โดดเด่นไว้หลายชิ้น โดยได้ออกแบบอนุสาวรีย์ตามคำสั่งของทางราชการไว้มากมายหลายแห่ง เรียกว่าอนุสาวรีย์เกือบทั้งหมดของประเทศล้วนแต่ผลงานจากฝีมือของท่าน...
error: Content is protected !!