เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย เมื่อ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ได้มีการเปิดตัวสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย โดยมี คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมนอกจากนั้นแล้วยังมีการเปิดนิทรรศการศิลปะ Rendezvous (ลองเดวู) สังสรรค์ศิลป์ โดยกลุ่ม Discerning Eye ซึ่งเป็นผลงานจากนักสะสมศิลปะชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรมภายในงานมี การเสวนา ในเรื่อง “ภาพรวมและมุมมองต่องานศิลปะไทยและงานศิลปะเอเซีย”

โดย บริษัท คริสตี้ส์ประเทศไทยโดยมี
คุณประภาวดี โสภณพนิช ผู้จัดการทั่วไป คริสตี้ส์ประเทศไทย
คุณเด็กซ์เตอร์ ฮาว รองประธานกรรมการและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส แผนกภาพเขียนภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
คุณเยาวณี นิรันดร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คริสตี้ส์ประเทศไทย
พร้อมทั้งฟังบรรยายในหัวข้อการพิสูจน์ (Authentication) และการอนุรักษ์ (Restoration) งานศิลปะ
โดยคุณนวรัตน์ แก้วอ่อน นักวิทยาศาสตร์ Restaurateurs Sans Frontieres
และคุณโรแบร์ บูแกรง-ดูบูร์ก นักอนุรักษ์และผู้อำนวยการ Restaurateurs Sans Frontieres

ปิดท้ายด้วยการเสวนาของ กลุ่ม Discerning Eye ครั้งนี้นิทรรศการจะจัดให้เข้าชมถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)