เรียนแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ

“Auto – Dynamics”
โดยศิลปิน มหา เกรียงไกร แสงทอง
ที่ Sathorn11 Art Space (สาทร ซ.11)
พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2019 เวลา 20:30
(พร้อมชมการสดโดยศิลปินมหาและ AFTER ART)
จัดแสดง 15 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2019
ฟรีอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีค่าเข้าชม
ขอเชิญทุกท่านมาสังสรรค์กันครับ!

รูปทรงนามธรรม มักถูกสร้างขึ้นเสมอ เมื่อต้องการเขียนรูปอย่างอิสระ การทำความรู้จักกับตนเองที่แสดงออกอย่าง “ไร้ใจ” แบบ “จงใจ” ทำให้นึกถึงตัวตนที่เปรียบดังจักรกลที่แสดงปฏิกิริยาอย่างอัตโนมัติ ก่อนเกิดการสมมุติความหมายจากการรับรู้
ผลงานชุด Auto-Dynamics ตัวตนพลวัต เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงรูปทรง ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ ไร้แผนการ แต่หล่อหลอมจากการสั่งสมประสบการณ์ แฝงด้วยพลังการขับเคลื่อน ซึ่งรูปลักษณ์ที่เคลื่อนไหวนี้ ไม่ใช่เรื่องของ ”กำลัง” ตามความเป็นจริงในทางฟิสิกส์ หากแต่เป็นตัวตนที่ไม่คงที่ หวั่นไหว เป็นพลวัต โดยแสดงออกผ่านผลงานทัศนศิลป์รูปแบบนามธรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิควิธีการประทับรอยอย่างฉับพลัน เพื่อสื่อให้เห็นถึงพลังการเคลื่อนไหวของรูปทรง ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความจริงเดียวที่แสดงตัวขึ้น เมื่อมองข้ามความหมายของสิ่งต่างๆ

https://www.facebook.com/events/1092933504225465/?ti=as

Dear distinguished guests, you and your friends are cordially invited to an art exhibition opening reception.

“AUTO DYNAMICS”
Solo Exhibition by MAHA (Kreangkrai Sangtong).
Opening Reception: 15 June at 8:30pm
(With live performance by MAHA & AFTER ART)
Exhibition Period: 15 June – 11July 2019
Free food and drinks, free admission.
Come join us!

Abstract shape often created when people want to draw freely. Getting to know yourself that representative the “accidentally” by “intentionally”. It reminds you of an automatic machine, before the assumption of meaning from recognition.
Auto-Dynamics series are set of artworks that express shapes that happens automatically without a pattern. Molded from experience, latent with driving power. This movement is not a matter of “power” in physics, but an unstable identity that moves dynamically. Demonstrate through 2 dimensional abstract patterns with the sudden stamp technique, to convey the power of the motion of shapes that reflects change, which is the only truth that shows up when overlook the meaning of things.