รายการ Great Stars Art Show EP.94 ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข

https://youtu.be/7wRluVs8QzM
https://youtu.be/-HTmoYoeRAg
https://youtu.be/UspfGmOwAaQ