นิทรรศการ :“ภาพมายาแห่งสตรีเพศ” โดย สุริวัลย์ สุธรรม ณ ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 12 มิถุนายน – 13 กรกฏาคม 2562, เวลา 10.00 – 20.00 น.

พิธีเปิด: วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30น. (เปิดทุกวัน)

……………….English down………….

“Beauty illusion” By Suriwan Sutham At Gaysorn Village 999 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 12 June – 13 July 2562 เวลา 10.00 a.m. – 8.00 p.m. The opening ceaemony: 12 June 2019, 5.30 p.m. #BeautyIllusions #GaysornVillege #SuriwanSutham