กลุ่มจิตรกรไทย ร่วมกับ มหาลัยพูมปันยาอีสาน และวัดไชยศรี

ขอเชิญร่วม “เฮียนฮู้การเขียนผ้าผะเหวด(พะเวส) โดยใช้เทคนิคสีฝุ่นแบบโบราณ วิทยากร ครูผ่อง เซ่งกิ่ง (หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์) และศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562

12 มิถุนายน 2562 (09.00-16.00 น.) ทัศนศึกษาฮูปแต้ม เรื่องพระเวสสันดร ณ วัดบ้านลาน และวัดสนวนวารีพัฒนาราม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วิทยากร ผศ.ชอบ ดีสวนโคก

13 มิถุนายน 2562 (09.00-16.00 น.) ฝึกปฏิบัติการเทคนิคสีฝุ่นโบราณ กับการเขียนผ้าผะเหวด ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น วิทยากร ครูผ่อง เซ่งกิ่ง และศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย

14 มิถุนายน 2562 (13.00 น.) สรุปการปฏิบัติการและเปิดนิทรรศการ ประธานในพิธีโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

สนใจเข้าร่วม ติดต่อสอบถาม 089-499-2256 (ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ เลขานุการเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน)